thuế thu nhập cá nhân

Những điều kiện để được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Cần lưu ý rằng, thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở là ngày cấp giấy chứng nhận