Làm sao tránh rủi ro khi sang nhượng mặt bằng ki-ốt?

Trong đó cũng sẽ nêu rõ các điều khoản đối với việc thanh toán như thỏa thuận của hai bên.
Hỏi: Tôi có một ki-ốt kinh doanh quần áo và đã kinh doanh được khá nhiều năm. Hiện tôi đang chuẩn bị sang nhượng lại mặt bằng vì muốn chuyển đến nơi khác ở.
Hiện nay, mặt bằng này của tôi đã có người đã đặt vấn đề sang lại và hai bên đã thảo thuận giá cả. Nhưng do điều kiện tài chính nên người mua đó muốn tôi cho đóng tiền hai lần sau lần đầu đặt cọc.

Như vậy, tôi có cần viết bản giao kèo mua bán và công chứng không bởi vì tôi cũng hơi lo sau này có rủi ro xảy ra.

Khi sang nhượng , phải lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trả lời:

Chúng tôi chỉ tư vấn theo thủ tục chung do không có đầy đủ thông tin về hình thức sở hữu ki-ốt của bạn, thủ tục như sau:

Bạn sang nhượng mặt bằng chính là một hình thức chuyển quyền sử dụng đất. Khoản 10, Điều 3, Luật Đất đai 2013 quy định: “Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất”.

Vì thế, bạn phải lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi sang nhượng mặt bằng này và hợp đồng này phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 167, Luật Đất đai. Bạn có thể thực hiện việc công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng. Trong đó cũng sẽ nêu rõ các điều khoản đối với việc thanh toán như thỏa thuận của hai bên.

Nếu ki-ốt của bạn được sử dụng dưới hình thức được thuê hoặc giao, việc chuyển nhượng cho bên thứ ba sử dụng cần phải được sự đồng ý của bên cho thuê hoặc bên giao.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *