thủ tục cần có khi xây nhà

Những thủ tục cần phải làm khi xây nhà trên đất vườn, ao

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và