Những thủ tục cần phải làm khi xây nhà trên đất vườn, ao

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương.

Hỏi: Gia đình tôi có một mảnh đất diện tích khoảng 360m2, tuy nhiên trong giấy chứng nhận sử dụng đất thì diện tích đất ở chỉ có 100m2, phần còn lại là đất ao, vườn.
Giờ anh trai tôi lấy vợ và muốn trên thửa đất vườn còn lại. Vậy xin hỏi gia đình tôi có phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất không? Nếu có thì thủ tục cụ thể như thế nào?

Để được xây dựng nhà ở trên đất vườn, ao, các cá nhân, hộ gia đình phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ảnh minh họa
Trả lời:
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 107 Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích. Theo như bạn trình bày, do số diện tích đất còn lại của gia đình bạn không phải là đất ở nên trường hợp gia đình muốn xây dựng nhà ở trên đất vườn, ao trước tiên phải làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Hồ sơ này sẽ được nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận/huyện đồng thời phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (năm 2013). Theo đó, điều 69 của Nghị định này có quy định rõ về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương.

Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; sau đó trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cũng theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất thì khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì gia đình bạn sẽ phải nộp một khoản tiền. Cụ thể, đất có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư sẽ không được công nhận là đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *