Có được thỏa thuận giá đền bù đất với chủ đầu tư không?

Thứ hai, trường hợp dự án đầu tư sử dụng đất không phải Nhà nước thu hồi thì không phải làm thủ tục thu hồi đất;
Hỏi: Hiện tại, thôn tôi có một dự án xây dựng nhà ở chuẩn bị được triển khai. Mới đây, chủ đầu tư dự án (một công ty tư nhân) đã đến gặp bà con trong thôn để bàn về vấn đề đền bù giải tỏa đất thực hiện dự án.
Đất ở nhà tôi cũng có một phần nằm trong quy hoạch thực hiện dự án này. Tôi chưa đồng ý với mức giá đền bù mà chủ đầu tư đưa ra vì nó thấp. Vậy tôi có thể thương lượng với chủ đầu tư để họ nâng mức đền bù lên không? Sự khác nhau giữa chủ thực hiện dự án là tư nhân và Nhà nước là gì? Người dân có được quyền được thương lượng nếu dự án là của Nhà nước không?

Trả lời:

Chúng tôi không thể tư vấn cho bạn cụ thể vì thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ. Theo đó, chúng tôi chỉ đưa ra các nguyên tắc chung như sau:

Thứ nhất, trường hợp Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng vào mục đích nào thì người đó được giao đất mới có cùng mục đích sử dụng hoặc bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm thu hồi nếu không có đất để bồi thường; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất tái định cư hoặc giao đất mới nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch sẽ được thanh toán bằng tiền.

Thứ hai, trường hợp dự án đầu tư sử dụng đất không phải Nhà nước thu hồi thì không phải làm thủ tục thu hồi đất; sau khi được giới thiệu địa điểm, người sử dụng đất và chủ đầu tư thỏa thuận theo hình thức góp vốn, chuyển nhượng, cho thuê bằng quyền sử dụng đất và đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *